Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ffederasiwn Y Ddraig

Creu dyfodol disglair

Cysylltwch â Ni / Contact Us

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y Ffederasiwn, cofiwch gysylltu â ni drwy ffonio, anfon ebost neu alw yn un o’r ysgolion.

Os oes gennych gwestiwn penodol am un o’r ysgolion os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Pennaeth Mewn Gofal yn yr ysgol honno.

 

Ein manylion cyswllt:

 

Pennaeth y Ffederasiwn – Mr Iwan Ellis

Pennaeth Mewn Gofal, Ysgol Pen y Pîl – Mrs Catrin Williams

Pennaeth Mewn Gofal, Ysgol Bro Eirwg – Mrs Sarah Jones

 

Ysgol Bro Eirwg,

Heol Ridgeway,

Llanrhymni,

Caerdydd.

CF3 4AB.

Ffôn: 02920 777124

Ebost: ysgolbroeirwg@caerdydd.gov.uk

 

Ysgol Pen Y Pîl,

Heol Glan-Y-Môr,

Trowbridge,

Caerdydd.

CF3 1RQ.

Ffôn: 02920 791255

Ebost: ysgolpenypil@cardiff.gov.uk

 

 

 

If you have any questions about the Federation, please contact us by telephone, email or by calling at one of the schools.

If you have a specific question about one of our schools please contact the Head of School.

 

Our contact details:

 

Federation Headteacher  - Mr Iwan Ellis

Head of School, Ysgol Pen y Pîl - Mrs Catrin Williams

Head of School, Ysgol Bro Eirwg - Mrs Sarah Jones

 

Ysgol Bro Eirwg,

Ridgeway Road,

Llanrumney,

Cardiff.

CF3 4AB.

Telephone: 02920 777124

Email: ysgolbroeirwg@caerdydd.gov.uk

 

Ysgol Pen Y Pîl,

Glan-Y-Mor Road,

Trowbridge,

Cardiff.

CF3 1RQ.

Telephone: 02920 791255

Email: ysgolpenypil@cardiff.gov.uk

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top