Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ffederasiwn Y Ddraig

Creu dyfodol disglair

Croeso / Welcome

Croeso i wefan Ffederasiwn y Ddraig!

 

Sefydlwyd Ffederasiwn y Ddraig ym mis Medi 2019 pan ffedereiddiodd Ysgol Bro Eirwg ac Ysgol Pen y Pîl, dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn nwyrain Caerydd, wedi cyfnod o ddwy flynedd o gydweithredu agos gyda’i gilydd.

 

Un corff llywodraethol sydd i’r Ffederasiwn ac mae Pennaeth y Ffederasiwn yn gyfrifol am arwain y Ffederasiwn gyfan. Mae Pennaeth Mewn Gofal  ym mhob ysgol sydd yn gyfrifol am arwain a rheoli’r ysgol o ddydd i ddydd.

 

Er mae un Pennaeth ac un corff llywodraethol sydd i’r Ffederasiwn, mae’r ddwy ysgol yn parhau i fodoli yn unigol, yn cadw eu cymeriad, eu henw, eu hethos a'u gwisg ysgol eu hunain. Mae’r ddwy ysgol yn cydweithio’n agos iawn â’i gilydd,  yn rhannu adnoddau, yn rhannu syniadau, yn rhannu arbenigedd staff ac yn cefnogi ei gilydd, er mwyn sicrhau’r gorau i blant a chymunedau’r ddwy ysgol.

 

Gobeithio y byddwch yn mwynhau ein gwefan. Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

 

Cofion cynnes

 

Iwan Ellis

Pennaeth y Ffederasiwn

 

 

Welcome to Ffederasiwn y Ddraig’s website!

 

Ffederasiwn y Ddraig was established in September 2019 when Ysgol Bro Eirwg and Ysgol Pen y Pîl, two Welsh-medium primary schools in east Cardiff, federated after a two-year period of close collaboration.

 

The Federation has one governing body and the Federation Headteacher is responsible for leading the Federation as a whole. Each school has a Head of School who is responsible for the day-to-day leadership and management of the school.

 

Although the Federation has one Headteacher and one governing body, both schools continue to exist individually, retaining their own character, name, ethos and uniform. The two schools work very closely together, sharing resources, sharing ideas, sharing staff expertise and supporting each other, to ensure the best for the children and communities of both schools.

 

We hope you enjoy our website. Please contact us if you have any questions.

 

Best wishes,

 

Iwan Ellis

Federation Headteacher

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top