Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ffederasiwn Y Ddraig

Creu dyfodol disglair

Staff Ffederasiwn y Ddraig / Ffederasiwn y Ddraig Staff

Tîm Rheolaeth /Management Team

Pennaeth y Ffederasiwn / Federation Headteacher – Iwan Ellis

Pennaeth Mewn Gofal Bro Eirwg / Head of School Bro Eirwg – Sarah Jones

Pennaeth Mewn Gofal Pen y Pîl / Head of School Pen y Pîl – Mrs Catrin Williams

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant / Assistant Headteacher, Inclusion – Rebecca Rosser 0.8

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Sarah Jones

Pennaeth Mewn Gofal    Head of School

Catrin Williams

Pennaeth Cynorthwyol ac

Arweinydd Cynnydd 5-6 

Assistant Headteacher and Progress Leaader 5-6

Iwan Davies

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd 3-6

Assistant Headteacher and Progress Leaader 3-6

Nathan Bridson

 

 

Arweinydd Cynnydd 3-4

Progress Leaader 3-4

Sarah Griffiths

(Nathan Bridson – S)

Arweinydd Cynnydd M-2

Progress Leaader M-2

Caitlin Hillman

 

Arweinydd Cynnydd 1-2

 Progress Leaader 1-2

Charlene Bennett

 

 

Arweinydd Cynnydd M-D 

Progress Leaader M-D

Jessica Lovelock

 

 

 

Athrawon / Teachers

Pennaeth y Ffederasiwn / Federation Headteacher – Iwan Ellis

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant / Assistant Headteacher, Inclusion – Rebecca Rosser 0.8

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Pennaeth Mewn Gofal / Head of School – Sarah Jones

Pennaeth Mewn Gofal / Head of School – Spencer Jones

Meithrin Nursery

Beth Ellis (0.5) / Andrea Hodgson (0.6)

Meithrin Nursery

Caitltin Hillman  

Derbyn Reception

Jessica Lovelock

Nia Hodges 0.6

Derbyn Reception

Aled Rogers

Blwyddyn 1

 Year 1

Megan Dugdale

Efan Ellis  

Blwyddyn Year 1

Helen Higham

Blwyddyn 2

Year 2

Charlene Bennett 0.6 / Angharad Stevenson 0.6

Jessica Stephens

Blwyddyn Year 2

Emma Williams

Blwyddyn 3

 Year 3

Sarah Griffiths

Morgan Hand

Blwyddyn Year 3

Ben Beard

Blwyddyn 4 Year 4

Stephanie Williams 0.6 / Rebecca Hardy 0.6

Rachel McGuinness

Blwyddyn Year 4

Megan Smith

Blwyddyn 5

 Year 5

Iwan Davies

Tom Carey

Blwyddyn Year 5

Eirian Jones

Blwyddyn 6

 Year 6

Meinir Hughes

Ifan Jones

Blwyddyn Year 6

Nathan Bridson

CPA

PPA

Bedwyr Lewis (HLTA)

Lisa Poiwell 0.8

Rhiannon Brown – 0.4 (agency)

CPA

PPA

Delyth Evans 0.6

 

Staff Cynorthwyol Support Staff

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Ms S Coulton

Mr H Davies

Miss E Dunn

Mrs M Gainsbury

Mrs K Gregory

Mrs C Hate

Mrs N James

Ms T James

Miss C Jones

Mrs Rh Latner

Mr B Lewis

Miss R Tinsley

 

Miss K Jones (agency)

Mr O Morgan (agency)

Mrs A Carreg

Miss B Lock

Ms K Morgan

Ms G Walsh

 

Miss C Evans (agency)

Miss S Ramsey (agency)

 

 

 

Staff Eraill

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Gweinyddol Admin

Susan Davies

 

Gweinyddol Admin

Ruth Bellamy

Gofalwr Caretaker

Lee Holliday

Gofalwr Caretaker

Richard Brookes

Glanhawyr Cleaners

Helen Dwyer

APP UK (Contractor)

Glanhawyr Cleaners

LA Cleaners

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Julie Salter

Louise Threlfall

Keira Parsons

Miss G Phillips

Julie Hornblow

 

Cinio a clwb brecwast 

Lunch and breakfast club

Sue Townsend

Jude Foster

Kathy Inson

Angela Bellamy

Julie Feehan

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top