Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ffederasiwn Y Ddraig

Creu dyfodol disglair

Staff Ffederasiwn y Ddraig / Ffederasiwn y Ddraig Staff

Ffederasiwn y Ddraig

Pennaeth y Ffederasiwn / Federation Headteacher  – Mr I Ellis

 

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant / Assistant Headteacher, Inclusion – Mrs R Rosser

 

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Mrs S Jones

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Mr S Jones

Pennaeth Cynorthwyol ac

Arweinydd Cynnydd 5-6

Assistant Headteacher and Progress Leader 5-6

Mr I Davies

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd 3-6

 Assistant Headteacher and Progress Leader KS2

Mrs C Williams

 

Arweinydd Cynnydd 3-4

Progress Leader 3-4

Mr N Bridson

 

Arweinydd Cynnydd y CS

Progress Leader FP

 

Mrs C Hillman

Arweinydd Cynnydd 1-2

Progress Leader 1-2

Mrs C Bennett

Arweinydd Cynnydd M-D

Progress Leader N-R

Miss J Lovelock

Athrawon

Teachers

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Pennaeth Mewn Gofal – Mrs S Jones

Head of School

Pennaeth Mewn Gofal – Mr S Jones

Head of School

Meithrin

Nursery

Mrs L Powell

Meithrin

Nursery

Mrs H Higham

Derbyn

Reception

Miss J Lovelock

Miss M Dugdale

Derbyn

Reception

Mr A Rogers

Blwyddyn 1

Year 1

Miss J Stephens

Miss B Jones

Blwyddyn1

Year 1

Mrs C Hillman

Blwyddyn 2

Year 2

Mrs C Bennett / Mrs A Stevenson

Mr E Ellis

Blwyddyn 2

Year 2

Miss E Williams

 

Blwyddyn 3

Year 3

Mr N Bridson

Mrs R McGuinness

Blwyddyn 3

Year 3

Mr B Beard

Blwyddyn 4

Year 4

Mr I Jones

Mrs R Hardy / Mrs S Williams

Blwyddyn 4

Year 4

Miss M Smith

Blwyddyn 5

Year 5

Mr I Davies

Mr T Carey

Blwyddyn 5

Year 5

Mr E Jones

Blwyddyn 6

Year 6

Miss S Griffiths

Miss M Hughes

Blwyddyn 6

Year 6

Mrs C Williams

CPA

PPA

Mrs N Hodges

 

CPA

PPA

Mrs D Evans

Cynorthwywyr Dosbarth

Classroom Support Staff

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

 

Ms S Coulton

Mr H Davies

Miss E Dunn

Ms G Flavin

Mrs M Gainsbury

Mrs K Gregory

Mrs C Hate

Mrs N James

Miss C Jones

Mrs Rh Latner

Mr B Lewis

Mrs K Lewis

Mrs C Richards

 

 

Mrs R Bellamy

Mr G Jones

Miss B Lock

Ms K Morgan

Ms G Walsh

Staff Cefnogol

Support Staff

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Pen y Pîl

Gweinyddol

Admin

Mrs S Davies

 

Gweinyddol

Admin

Mrs L George -Wright

Gofalwr

Caretaker

Mr J Hayes

Gofalwr

Caretaker

Mr R Brookes

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Mrs J Hornblow

Mrs K Parsons

Miss G Phillips

Mrs J Salter

Mrs L Threlfall

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Mrs S Townsend

Mrs S Foster

Mrs K Inson

Mrs A Thompson

Mrs A Bellamy

Glanhawyr

Cleaners

Mrs H Dwyer

Mrs L Threlfall

 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top